Son Dakika

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 25 KONTROLÖR ALACAK


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden:
STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 30/01/2023 -
03/02/2023 tarihlerinde Ankara'da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 25 adet stajyer
kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (20 kişi) ve Mimarlık dalında (5 kişi) eğitim görmüş
adaylar arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı (Sözlü) yapılacaktır.
Sınava katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli, sınavın değerlendirilmesi ve sınavla ilgili
diğer konulardaki açıklamalar aşağıdadır.
A) SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı niteliklere sahip olmak, (Erkek adaylar için sözlü sınavın başlangıç tarihi
itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak).
2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar).
3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak.
4. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları
sonucunda;
a) “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP8, KPSSP16 ve KPSSP21 puan türlerinden herhangi
birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden
sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan
başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 80 aday sınava davet edilecektir. Ancak,
sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır.
b) “Mimarlık” dalında KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden
en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama
yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan
başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 20 aday sınava davet edilecektir. Ancak,
sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır.
5. Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında (YDS/e-YDS) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden en az (C)
seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belgeye sahip olmak.
6. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına
elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı
veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak.
7. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer
Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.
8. Daha önce giriş sınavına en fazla iki defa katılmış olmak.
B) BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1. Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet

şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2. Adaylar başvurularını 26/12/2022 günü saat 09.00’dan 16/01/2023 günü saat 18.00’e
kadar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların
son güne bırakılmaması gerekmektedir.
3. e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri başlatıldığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS
bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla
iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile
birlikte, denkliği gösterir belgeleri pdf ya da jpeg formatında başvuru esnasında e-Devlet üzerinde
ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.
5. Dil yeterliliği açısından YDS dışında denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
belgeye sahip olan adayların söz konusu belgeyi pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinde
Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında yüklemeleri gerekmektedir.
6. Erkek adayların askerlik bilgileri Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların askerlik şubeleri ile iletişime geçerek e-Devlet
üzerindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
7. Başvurusunun son aşamasına gelen ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların
“Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyerek “Başvur”
butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları
sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
8. Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik
yapmak isteyen adayların “İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir.
Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar
“Yeni Başvuru” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.
Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 16/01/2023 tarihi saat 18:00’dan önce tamamlayarak
“Başvur” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
10. Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
11. Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu
üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı
Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.