Son Dakika

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 50 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAKİçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50
adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilmek üzere
06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da Giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.
A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
şartları taşımak,
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
4- Görev yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,
5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı
almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek
(sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da Giriş (sözlü) sınavına alınır).
B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2- Başvurular; 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr
adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday
Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik
ortamda alınacaktır.
3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular
kabul edilmeyecektir.
4- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik
olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime
geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim
bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.
Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen
adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek
YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan
adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.
6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi
yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri
gerekmektedir.

7- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne
yüklemeleri zorunludur.
8- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik
gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/ personel
internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak
Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını
(600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri
zorunludur.
9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların
“Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
10- Başvurular 30 Aralık 2022 tarihi saat: 17:30 sona ereceği ve modül kapanacağı için,
başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda
yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
11- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik
yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri
gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır.
Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri
gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:30’dan
önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu
işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
12- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp
başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek
olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını
alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve
Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep
Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.
13- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği,
başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, Giriş (sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati
bilgilerini, Giriş (sözlü) sınava katılım durum bilgisini, Giriş (sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.