Son Dakika

DEVLET MEMURLARINA YİYECEK YARDIMI NAKİT ÖDENMELİDİR

 

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34

Konu   : Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞINA

(İdari İşler Başkanlığı)

 

            7/4/2022 tarihli ve 5418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ve 8/4/2022

tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Devlet Memurlarına  yapılan yemek yardımının "nakdi olarak da verilebileceği" hüküm altına alınmıştır.

 

            Mezkûr Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, "25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin "İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı" başlıklı 12 nci maddesinde ve "Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı" başlıklı 16 ncı maddesinde belirtilen kumanya yardımı; bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yılları ile sınırlı olarak, günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabilir. Bu şekilde yapılan ödeme aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez." hükmü yer almaktadır.

             Ancak; kamu kurum ve kuruluşlarımızda yeterli personel olmaması, uygun yer bulunmaması veya coğrafi vb. nedenlerle yemek servisi yapılamadığından kamu çalışanlarının büyük bir çoğunluğu söz konusu yiyecek yardımından yararlanamamaktadır. 

             Hizmet kollarının tamamına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanlarına yiyecek yardımlarının nakdi olarak ödenmesi sendikamıza gelen talepler arasındadır.

             Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

 

                                                                                                                    Emir KAZAK

                                                                                                                     Liyakat Sen Genel Başkanı 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.