Son Dakika

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA 50 VEZNEDAR YARDIMCISI ALINACAK

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Veznedar Yardımcısı Alınacaktır


İşe alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.VEZNEDAR YARDIMCISI/2022 1
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA
VEZNEDAR YARDIMCISI ALINACAKTIR.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü
ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla
faaliyetlerini yürütmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Veznedar Yardımcıları;
• Bankalara ödeme/tahsilat işlemlerinin yapılması,
• Bankaların efektif alış/satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Elle veya makinelerle para sayımı yapılması,
• Paraların kupür ve diğer özelliklerine göre sınıflandırılması,
• Gerekli muhasebe kayıtlarının oluşturularak gün sonu muhasebe mutabakatının sağlanması,
• Kıymet hareketlerinde görev alınması, işlemlerin yapılması ve seyahatlere katılım sağlanması,
• Müşterek muhafaza hazırlık işlemlerinin yapılması,
• Sahtecilik işlemlerinin yapılması,
• Sahte para inceleme komisyonlarında bilirkişi olarak görev alınması,
• Banknot İşleme Makinelerinin periyodik bakım, temizlik ve onarım işlerinin yapılması ve kontrol
edilmesi,
• Banknot İşleme Makinelerinde banknot sayımlarının gerçekleştirilmesi,
• Şube içindeki banknot ve madenilerin hazırlanması, taşınması ve kasaya/tedavüle hazır hale getirilmesi
ile görevlidirler.
Alınacak Kişi Sayısı: Veznedar Yardımcısı (50 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Sözleşmeli
Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubeleri
Bankamızın Türkiye çapında 21 şubesi bulunmaktadır.
Adana Şubesi Edirne Şubesi İzmir Şubesi Samsun Şubesi
Ankara Şubesi Erzurum Şubesi İzmit Şubesi Trabzon Şubesi
Antalya Şubesi Eskişehir Şubesi Kayseri Şubesi Van Şubesi
Bursa Şubesi Gaziantep Şubesi Konya Şubesi
Denizli Şubesi İskenderun Şubesi Malatya Şubesi
Diyarbakır Şubesi İstanbul Şubesi Mersin Şubesi

VEZNEDAR YARDIMCISI/2022 2
İşe Alım Süreci
1. Başvuru Koşulları (21 Ekim-7 Kasım 2022)
✓ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
✓ 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.
✓ Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)
✓ Veznedar yardımcılığı görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı
olan adaylardan veznedar yardımcısı olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının (renk körlüğü dâhil)
bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
✓ 01.01.2020 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon
mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
✓ 2020 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az
50 KPSSP93 puanı almış olmak.
✓ Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının
elektrik, elektronik teknolojisi, mekatronik, makine ile kontrol ve otomasyon programlarında ön lisans eğitimini
tamamlamış olmak.
2. Genel Yetenek Sınavı (26-27 Kasım 2022)
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. KPSS puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda
ilk 400 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) genel yetenek sınavına çağrılacaktır.
Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 200 aday (son adayla aynı puanı alan
adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.
3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (2-4 Aralık 2022)
Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.
4. Komisyon Mülakatı (12-30 Aralık 2022)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet
yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak
ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için mülakat puanı aday başarı puanı yerine geçecektir. Aday
başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatı öncesinde adaylardan Bankamızın 21 şubesi arasından tercih sıralaması yapmaları
istenecek olup atamalar Bankamız ihtiyaçları gözetilerek yapılacaktır. Şubelere ataması yapılan kişilerin en
az iki yıl atandıkları şubede görev yapmaları gerekmektedir.

VEZNEDAR YARDIMCISI/2022 3
Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir
sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması veya Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama
yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday
başarı sıralamasına göre 13 aday 30.04.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak
belirlenecektir.
Başvuru İşlemleri
Başvurular, 21.10.2022 tarihinden 07.11.2022 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi
insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik
yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
o Fotoğraf
o Ön lisans mezuniyet belgesi
o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans)
o Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)
Bilgilendirme
Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya
Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve
kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
✓ Kamu haklarından yasaklı olmamak.
✓ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
✓ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh
sağlığına sahip olmak.
✓ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada
çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.