Son Dakika

2024 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİLİKTEN AYRILANLARIN YENİDEN GÖREVLENDİRİLMESİ TAKVİMİ

 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi


- Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler,

- Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir,

- Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır,

- İller arası isteğe bağlı olarak yöneticilik görevinden ayrılan yöneticilerimizde yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuruda bulunabilecekler,


Anaokulu, İlkokul ve İmam hatip ortaokullarına müdür görevlendirilmelerinde Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine öncelik hakkı verilmiştir.

- Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde Okul Öncesi öğretmeni olmak,

- İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,

- İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

İmam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, İmam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesi sağlanmıştır. 


İlk defa görevlendirme kapsamında; Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara ve Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, görevlendirmeye esas puana beş puan daha verilmesi sağlanmıştır.


Yönetici olarak yeniden görevlendirilecek müdür adaylarına; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha verilmesi sağlanmıştır.


Yönetici olarak yeniden görevlendirilecek; Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara ve Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara görevlendirmeye esas puana beş puan daha verilmesi sağlanmıştır. 


Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar kapsamında;

- Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilmesi,

- Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilmesi, aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday puan üstünlüğüne göre belirlenmesi,

- Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilmesi,


Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi 


- Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilmeleri sağlanmıştır.


Yöneticilik görevinden ayrılanların öğretmen olarak atanmalarına ilişkin hüküm değiştirilmiştir. 

 

- Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

- Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır hükümleri eklenmiştir.


Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına dört yıllık görev süresi için görevlendirilmesi sağlanmış, dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler ise yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmeleri sağlanmıştır.


Ek-1 Değerlendirme Formu ve Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu değiştirilmiştir.


Yönetici görevlendirme başvuru sıralaması

Yeniden görevlendirme, ilk defa görevlendirme ve yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi şeklinde sıralanmıştır.

son güncelleme tarihi:1.03.2024 15:29

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.