Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK


Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI İLANI
I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
(İstanbul) hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam
edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 8 (sekiz) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.
II- BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sona
erecektir.
III- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav Tarihi: 06 / 02 / 2023 – 07 / 02 / 2023 tarihleri arası
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad.
No:9 Çankaya/ANKARA
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca
adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)
internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava
girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava
alınmayacaktır.
IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara
sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) Adayların, ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) ekli tabloda (Ek-1) her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden
asgari 70 (yetmiş) puan almış olması,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),
şartları aranır.
V- BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar başvurularını 19/12/2022 - 28/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik
ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden
ulaşarak elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak
imzalı ve fotoğraflı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru
sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın
kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).
b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin
aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

VII- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ
Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro
sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü
sınava çağrılacaktır.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre
sıralama yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ( http://yhgm.saglik.gov.tr )
ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VIII- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ
Yarışma sınavı tek aşamalı olup sözlü sınav şeklinde olacaktır.
IX- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI
Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde
sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan
bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onüçüncü Bölüm), 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
başlıklı Kırkaltıncı Bölümü) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
X- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100
(yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması
şarttır.
Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana
göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan
asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste
belirlenir.
Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen
adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı
sağlamaz.
XI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden
(http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.