Son Dakika

NOTERLİKLERE ATAMA YAPILACAK


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:
MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci ilan)
Aşağıda 2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Çorum Üçüncü Noterliği 01.01.2023 tarihinde, Adana Sekizinci Noterliği 05.01.2023 tarihinde,
Büyükçekmece Dördüncü Noterliği 19.01.2023 tarihinde, Bakırköy Onsekizinci Noterliği
23.01.2023 tarihinde ve Bakırköy Kırkyedinci Noterliği 24.01.2023 tarihinde yaş tahdidi
nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru
sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde
değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2021 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1-ADANA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.849.838,07.-TL
2-BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 2.852.862,73.-TL
3-BAKIRKÖY KIRKYEDİNCİ NOTERLİĞİ 4.079.248,88.-TL
4-BÜYÜKÇEKMECE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 7.172.936,38.-TL
5-ÇORUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.013.592,05.-TL
15408/1/1-1
—— • ——
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:
MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci ilan)
Aşağıda 2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf
Kuşadası Üçüncü Noterliği 01.01.2023 tarihinde ve Terme Birinci Noterliği 20.01.2023 tarihinde
yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve
ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru
sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde
değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2021 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1-KUŞADASI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.694.520,73.-TL
2-TERME BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.530.467,79.-TL
15408/2/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.