Son Dakika

MADEN TETKİK ARAMA KURUMU 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
657/4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B)
grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 sözleşmeli
personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (Beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl
kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
MERKEZ TEŞKİLATI
İLAN
SIRA NO UNVANI KPSS PUAN
TÜRÜ
KADRO
SAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 Mühendis
(Maden) KPSSP3 4 -Maden Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
2 Mühendis
(Çevre) KPSSP3 1 -Çevre Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
3 Tekniker
(Harita) KPSSP93 1
-Harita, Harita Teknikerliği, Harita ve
Kadastro önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
4 Tekniker
(Maden) KPSSP93 1 -Maden veya Maden Teknolojisi önlisans
programından mezun olmak.
5
Teknisyen
(Elektrik-
Elektronik)
KPSSP94 1
-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-
Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından
mezun olmak.
6 Teknisyen
(Mobilya) KPSSP94 1
-Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap
Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve
İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından
mezun olmak.
7
Teknisyen
(Seramik ve
Cam)
KPSSP94 2
-Ortaöğretim Kurumlarının Seramik ve Cam
Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun
olmak.
GENEL ŞARTLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön
lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70
puan almış olmak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü -
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet adresi üzerinden 12.12.2022 - 26.12.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-
Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
8-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.