Son Dakika

SPOR BAKANLIĞI 12 SÖZLEMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
2022 YILI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonları için, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022
yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen,
geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak
ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav
sonucu başarı sırasına göre on iki (12) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır.
POZİSYON, ÖĞRENİM DURUMLARI VE ŞARTLARI İLE KONTENJAN TABLOSU
Söz. Pozisyonun
Adı/Unvanı Mezuniyet Bölümleri Çalışma
Şekli Ücret Kontenjan
Sayısı
Ağ – Sistem Güvenliği
Uzmanı
Bilgisayar mühendisliği,
Yazılım mühendisliği,
Elektrik mühendisliği,
Elektronik mühendisliği, Elektrik-
elektronik mühendisliği, endüstri
mühendisliği bölümleri, dört yıllık eğitim
veren fakültelerin diğer mühendislik
bölümleri, fen-edebiyat, eğitim ve
eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar
ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve
fizik bölümleri
Tam
Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2
Katına Kadar
2
Yazılım Geliştirme
Uzmanı 8
Siber Güvenlik Uzmanı Bilgisayar mühendisliği,
Yazılım mühendisliği,
Elektrik mühendisliği,
Elektronik mühendisliği, Elektrik-
elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği
Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3
Katına Kadar
1
İş Zekâsı Uzmanı 1
TOPLAM 12
I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması
gerekmektedir
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının
2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel
kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip
olmak.
i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1) Ağ-Sistem Güvenliği Uzmanı
a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip
olmak,
b) SSL, VPN, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, WAF/DAF,
yük dengeleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde en az 3(üç) yıl
çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga
Cihazları donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık
çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
f) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi
sahibi olmak.
g) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,
1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),
2. Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
3. Cisco Certified Network Professional (CCNP),
4. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.