Son Dakika

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:
İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9’uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı
ile 15 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara
Üniversitesi; sözlü sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve
KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Öğrenim Dalı Alınacak Uzman Yardımcısı
Sayısı
Sınava Çağrılacak
Aday Sayısı
KPSS
Puan Türü
Hukuk 15 300 KPSS P4
I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen
puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,
d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
(YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge
sahibi olmak,
e) 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak
II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
- Adaylar başvurularını 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet
üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.
- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli
sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil
puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.
- Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinde “Başvurularınız”
ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

“Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:
- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre
yüksek puan alandan başlamak üzere 300 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday
ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.
- Başvuruları değerlendirme süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi
üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi
www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ
a) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 27/12/2022 – 30/12/2022
tarihleri arasında; sınav ücreti olan 150 (Yüzelli) TL’yi http://semsinav.ankara.edu.tr web
sitesinde yer alan tahsilat kısmına ödemelidir. Ödemeler kredi kartı ya da banka kartı ile
yapılabilir.
b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih
aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava, girmeyen
adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
c) Adaylar sınava girecekleri salon ve sıra no bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini
http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden 04.01.2023 tarihinden itibaren alabilecektir.
Yazılı sınav, 08.01.2023 Pazar günü saat 14:00’da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde
gerçekleştirilecektir.
d) Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarasını bulunan, süresi
geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi,
Pasaport) ile girebileceklerdir.
e) Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen,
sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
f) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış
olmak gerekir.
g) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak,
atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar (60) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama
- Genel Kültür (% 10),
- Genel Yetenek (% 10),
- Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku,
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.