Son Dakika

DEVLET TİYATROLARINA 23 SANATKAR MEMUR ALINACAK



Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:
Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet
Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair
Esaslar” kapsamında, Sanatkâr Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere aşağıda
belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI LİSTESİ
İLİ
SANATKÂR
MEMUR UZMAN MEMUR
Stajyer
Sanatçı
Sahne
Amiri Kondüvit Suflör Sahne
Işıkçısı
Sahne
Terzisi
Sahne
Makinisti TOPLAM
KAYSERİ 15 1 1 1 2 1 2 23
A-GENEL ŞARTLAR:
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2,
4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans,
lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden
mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini
başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
3. Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının
bulunmaması gerekmektedir.
4. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması
gerekmektedir.
B-ÖZEL ŞARTLAR:
STAJYER SANATÇI
a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Oyunculuk Bölümünden
mezun olmak,
b) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE AMİRİ
a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları veya
Tiyatro Bölümünden mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.
KONDÜVİT
a) Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses
Teknolojileri bölümünden veya sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teknik bilgiye sahip
mesleki ve teknik liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümü mezunu olmak,
b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü
açısından başarılı olmak.
SUFLÖR-SUFLÖZ
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalardan en az birisine
sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE IŞIKÇISI
a) Mesleki ve teknik liselerin Elektrik Bölümü mezunu olmak veya meslek
yüksekokullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak,

b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE MAKİNİSTİ
a) Mesleki ve teknik liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama
Teknolojisi, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi veya Mobilya Süsleme Sanatları dallarından
herhangi birinden mezun olmak veya meslek yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon
Bölümünden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan marangozluk mesleğine yatkın (bu iş
alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,
b) Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru bulunmamak (gece körlüğü (tavukkarası), renk
körlüğü vs.),
c) Her türlü vasıta ile seyahat edebilmek,
d) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
f) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE TERZİSİ
a) Mesleki ve teknik liselerin veya meslek yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi,
Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilkokul
mezunu olanlardan terzilik mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren
konumunda) olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Adayların başvurularını, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) yapması gerekmektedir.
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
adresinden yapılabilecektir.
Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek
zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.
Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya
hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım”
sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır.
Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler
işleme alınmayacaktır.
Başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1. 1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2. 2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen
öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis
ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar.
E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olan
adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)
internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.