Son Dakika

AİLE BAKANLIĞI 40 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen
öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman
Yardımcısı alınacaktır.

1-SINAVA KATILMA ŞARTLARI
A-Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımak,
2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen
öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda
belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından
onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)
3) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2022) itibarıyla
35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş
olmak)

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını
almış olmak
5) YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
(Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)
6) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Adaylar başvurularını 07/11/2022-18/11/2022 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş
yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta
bulunabilecekler.
c) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru özel şartları, şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların
duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar
Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs) ve Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda
yayınlanacaktır.
İlan olunur.
13388/1-1

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.