Son Dakika

30 KADROYA SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI YAPILACAKSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1) Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama
yapılmak üzere 30 (otuz) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday
çağrılacaktır.
B. SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 24-25 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günü sabah ve
öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da yapılacaktır.
2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en
az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir.
Ayrıca sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
C. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve
sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.
3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının
KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden
80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
5) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil
Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C)
düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28,
KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama
sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (600 kişi) girmiş olmak.
7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak
kazanır.
Ç. SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
1) Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım
2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.
2) Başvurular, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme
Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden yapılacaktır.

3) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
4) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak
talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
D. YAZILI SINAV AŞAMASI
1) Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” yapılacaktır. Yazılı sınav konu grubu,
oturum tarihleri ve konu alanlarının dağılımı aşağıda belirtilmiştir.


2) Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek
için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması
gerekmektedir.
3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak
kazanacaktır.
5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan
edilecektir. Ayrıca, sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden
görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI
1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için
50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

 
Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2022 09:14

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.