Son Dakika

LİYAKAT-SEN ŞEFLERİN DE 3600 EK GÖSTERGE İMKANINDAN YARARLANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

 


Yıllar İçerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında belirli hizmet sınıflarında görev yapan bazı unvanlara yönelik  özlük haklarıyla ilgili iyileştirici düzenlemeler yapılmış ise de Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ve Yönetim Hizmetleri Grubunda olan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. Maddesinde bakanlıkların taşra teşkilatı yönetim kademelerinden sayılan Şefler bu düzenlemelerden yararlanamamışlardır. 

 Belirli bir mesleki tecrübeden sonra meslekleriyle ilgili olarak yapılan yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olduktan sonra mesleğe atanan Şefler kurumsal hafızaya hakimlik ve mevzuatsal donanımlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinde önemli bir role sahip olmanın yanında sevk ve idaresinden sorumlu olduğu birimlerinde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da en öncelikli müracaat merciidir.

Hiyerarşik pozisyonları açık bir şekilde 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirlenmiş Şeflerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmet sunumunda üstlendiği rolü de dikkate alındığında, nimet-külfet dengesi içerisinde maiyeti altında görev yapan bazı çalışanlardan daha az ücret aldıkları da bilinmektedir.

Hal böyle iken Mecliste görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6. Maddesinde “Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ” haiz tüm yöneticiler ve bazı alt meslek grupları  3600 ek göstergeden yararlanırken,  1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre taşra teşkilatı yöneticilerinden sayılan “Şefler” yine bu iyileştirici düzenlemelerden yararlanamamıştır.

           Söz konusu kanun tasarısının: Şeflerin   hiyerarşik konumu, sorumluluk düzeyi, yürütmüş oldukları görevin önemi, hizmet sınıfı, kadro unvan/derece ve eğitim durumu gibi kriterler dikkate alınmadan kapsam dışı bırakılarak yasalaşması ile birlikte sistemde yaşanan sorunlar giderilemeyecek, adalet duygusu pekiştirilmeyecek ve kamu görevlileri arasındaki hiyerarşik düzenin temini sağlanamayacaktır.

Bu çerçevede; ekte hazırladığımız metnin ek kanun teklifine dönüştürülebilmesi için komisyonunuzca değerlendirilmesini önemle arz ederim.

 

                                                                                                       Emir KAZAK

                                                                                        Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası

                                                                                                                  Genel Başkanı

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.