Son Dakika

ÜNİVERSİTE İDARİ ÇALIŞANLARININ YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞE BAĞLANARAK KEYFİYETTEN KURTARILMALIDIR

 

Liyakat-Sen Genel Merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı üniversitelerde idari kadrolarda görev yapan devlet memurlarının üniversiteler arası yer değiştirmelerinde/nakillerinde dikkate alınacak bir yönetmelik bulunmadığından; T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne resmi yazı yazarak talebimizi ilettik.


Üniversitelerin akademik ve idari teşkilatında yer alan birimlerde idari, teknik, sağlık, avukatlık ve yardımcı hizmetler sınıfı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yer Değiştirme Suretiyle Atanma başlıklı 72. maddesine ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğine göre yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilme (yer değiştirme) hakları olsa da Anayasamıza göre özerk olan üniversitelerde görev yapmaları sebebiyle, 657 sayılı Kanunun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72. maddesine göre çıkartılan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği, Aile Birliğine Bağlı Yer Değişikliği, Can Güvenliğine Bağlı Yer Değişikliği ve  Engellilik Durumuna Yer Değişikliği haklarından yararlanamamaktadır

         İdari personel, üniversiteler arasında yer değiştirmek istediklerinde öncelikle gitmek istedikleri üniversitelerin kendilerini kabul etmeleri, akabinde ise mevcut çalıştıkları üniversitenin muvafakat vermesi gerekmektedir. Bu durumda, her iki üniversitenin de personeli kabul etme veya muvafakat verme konusunda takdir yetkisi bulunmakta olup bu yetki zaman zaman keyfi olarak kullanılmakta ve idari personel mağdur edilmektedir.

        Bu mağduriyetlerin ve keyfiliğin giderilmesi en önemlisi uygulama birliğinin sağlanabilmesi için acilen Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı tarafından öncelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun " Atamalar" başlıklı 52. maddesinin (f) fıkrasında; "Atama esasları; f. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevliler, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına  veya Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilirler."  hükmü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yer Değiştirme Suretiyle Atanma başlıklı 72. maddesine ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğine göre yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilme (yer değiştirme) yönetmeliği çıkarması gerekmektedir.

       Yönetmelik çıkartılmasına ilişkin gerekçelerimiz yazımız ekinde sunulmuş olup; Başkanlığınız/Yükseköğretim Kurulunuz tarafından konuya ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmayacağı hususlarında sendikamızın bilgilendirilmesi için; gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                      

        Emir KAZAK

 Liyakat Sen Genel Başkanı    Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.