Son Dakika

KARMA EĞİTİMDEN VAZGEÇİLEMEZ. LAİK EĞİTİM YAŞAMSALDIR!

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kırıkkale Şube Başkanı Ayşe Avcı, “Laik Eğitim Yaşamsaldır” diyerek basın bildirisi yayınladı. İktidarı eleştiren Avcı bildirisinde “Eğitim sisteminde ve genel olarak toplumsal yaşamda iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki uygulamaları, tüm topluma yönelik fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiştir. Karma eğitim ilkesinin ihlali, bazı okullarda kız ve erkek öğrencilerin sınıflarının ayrılması, kız okullarının açılmak istenmesi ve benzeri girişimler kabul edilemez. Hiçbir toplum birbirinin aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı ‘manevi değerleri’ benimsemiş insanlardan oluşmaz. Laiklik, herhangi bir gruba ya da mezhebe, dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanımaması, farklı inanç ve dinlerdeki insanlar arasında eşitliğin sağlanmasının temel koşuludur. Bunun gerçekleşmesi için devletin ve MEB başta olmak üzere, tüm devlet kurumlarının farklı din, mezhep ve inançlara eşit mesafede durması ve ayrımcılık yapmaması gerekmektedir.” İfadelerine yer verdi


ANAYASA’YA AYKIRI


Karma eğitime karşı uygulamaların Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Avcı açıklamasında Laik bir Cumhuriyet olan Türkiye’de eğitim, yasalarda belirtildiği gibi karma biçimde verilir” ifadelerini kullanarak“Anayasa'mızın 42/3. maddesi, "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz." der.  Anayasanın bu maddesi, Millî Eğitim Temel Kanunu'nda genellik, eşitlik, süreklilik, yaygınlık, laiklik, bilimsellik, planlılık ve tabii ki karmalık gibi ögelerle somutlaştırılmıştır. Yine Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Karma Eğitim başlıklı 15. maddesindeki “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır...” hükmü açıktır ve nettir. Yani karma eğitim meselenin temelidir. Karma eğitim ile ilgili tartışmaların kendisi bilimsel temellerde değil, ne yazık ki siyasal referanslarla tartışılmakta ve bunun olumsuz sonuçlarına da öğrencilerimiz katlanmak durumunda kalmaktadır.” Dedi.


ÇOCUKLARA FARKLILIKLARI ANLATMANIN EN İYİ YOLU


Karma eğitimde ısrarcı olacaklarını belirten ve tüm yetkilileri karma eğitimden taviz vermemeye davet eden Kırıkkale Eğitim Sen Şube Başkanı Ayşe Avcı açıklamalarının devamında “Karma eğitim, erkek ve kız öğrencilerin ortak bir program temelinde, aynı mekânı paylaşarak bir arada eğitim almalarıdır. Erkek ve kız öğrencilerin karma eğitimine dinsel ve cinsiyetçi gerekçelerle karşı çıkmak ve tek cinse dayalı eğitimi savunmak, okulların sadece öğrenme değil, aynı zamanda çocuklar ve gençler için sosyalleşme mekânları olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi, öğrencilerin cinsiyetlerine göre ayrıştırılması birbirinden açıkça tecrit edilmesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda eğitimin; müfredattan kurumsal örgütlenmesine, öğretmen tutumlarından kullanılan materyale kadar karma eğitim hassasiyeti içinde tasarlanması kaçınılmazdır. Karma eğitim çocuklara farklılıkları anlatmanın en iyi yoludur. Küçük yaşlardan itibaren karma eğitim gören çocuklar farklılıkları anlayıp kabul etmeyi öğrenir. Sadece tek cinsiyetin olduğu ve bir örnekliğin vurgulandığı okullar yerine farklılıkların bir arada yaşadığı okullar, yani karma eğitim çağdaş ve eşitlikçi bir toplumun da anahtarlarıdır.” İfadelerini kullandı.


LAİKLİK İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR


Yapılan açıklamanın devamında karma eğitimin toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul gördüğü vurgulanırken “Laiklik inanç özgürlüğünün güvencesidir. Laik eğitimin dinsizliğe davetiye çıkaracağını savunanlar; toplumsal yaşamın tüm alanlarında dini kuralların egemenolmasını isteyen, kendi inançlarını tüm topluma dayatmaya çalışan, farklı inanç ve düşüncelerin varlığına ve yaşamasına tahammül edemeyenlerdir. Bu yaklaşım uzun yıllar kadının eğitim hayatı dışında bırakılması veya onların eğitiminin çocuk bakımı, ev idaresi, eşin iş yaşamına hazırlanması gibi başlıklarda sınırlandırılmasını beraberinde getirmiştir. Kadını kamusal alandan uzaklaştıran, özel alana hapseden bir anlayış hakim olmuştur. Karma eğitim karşıtlığı, kadın hakkında karar verme erkini elinde tutmak isteyen muhafazakâr bir ideoloji ve erkek egemen bir anlayışın ürünü olarak sürdürülmektedir.Şu çok iyi bilinsin ki ülkemizin hiçbir değeri, başta din olmak üzere kimsenin tekelinde değildir. Çocuklarımızın birbirlerine yabancılaşmalarına sebep olan ve kimi tarikat ve cemaat ağlarına düşerek istismar edilmelerine, çocuk yaşta evlendirilmelerine hiçbir tepki vermeyenlerin karma eğitime aykırı uygulamaları savunması düşündürücüdür. Çünkü gerçekte toplumun büyük çoğunluğunun karma eğitime ilişkin bir sorunu yok. Yurttaşlarımızın esas derdi, eğitimin paralı, eşitsiz ve niteliksiz olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla sorun, eğitimin karma olması değil, piyasalaştırılmış olmasıdır.” İfadeleri kullanıldı.


TARTIŞMAYA AÇTIRMAYIZ


Açıklamanın son kısmında “Laik Eğitimin Belkemiği Olan Karma Eğitim İlkesini Tartışmaya Açtırmayız” denilirken “Karma eğitim karşıtı her uygulama, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ‘çocuğun üstün yararı’ ilkesine de aykırıdır. Cinsiyete dayalı farklı eğitim düzenlemesi yapmak kabul edilemez. Toplumsal yaşamın farklı alanlarında olduğu gibi, eğitim sisteminde ve okullarda iktidarın kendi dünya görüşüne uygun bir nesil yetiştirme yönündeki uygulamalar, çocuk ve gençlerimize yönelik açık bir baskı ve dayatma haline gelmektedir.Eğitim Sen; çocuklarımızın üstün yarına olan kamusal, bilimsel, demokratik karma, laik, parasız eğitim hakkı için mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.” İfadelerine yer verildi.Haber: Çağlar Atmaca

Kaynak: https://mansetgazetesi.net/haber/laik_egitim_yasamsaldir-37092.html

Son güncelleme tarihi:13.04.2024 22.30

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.