Son Dakika

Liyakat-Sen'den Okul Müdürlüğünde Ekber ve Erşed Sistemi Önerisi


Liyakat-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

" Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ilgi yönetmelikte yapılmasını talep ettiğimiz “Ekber ve Erşed” anlayışına dayanan değişiklik önerilerimiz maddeler halinde sıralanmıştır.

 

1) Eğitim Kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecek öğretmenlerden Kariyer basamağı ünvanı, öğrenim durumu ve kıdeminin esas alınarak “Ekber ve Erşed” anlayışına dayalı yönetici görevlendirme sistemi oluşturulması,

 

2) Eğitim Kurumu Yöneticisi iken Görevde Yükselme suretiyle MEB Şube Müdürlüğüne atananlardan eski görevine dönmek isteyenlere alt göreve atanma hakkı verilerek idarenin eşit ve hakkaniyetli davranma sorumluluğu gerekçesiyle; Milli Eğitim Şube Müdürlerine eski görev ünvanlarına dönüş hakkı tanınması,

 

3) Eğitim kurumlarının tür, öğrenci sayısı, personel sayısı, ekonomik ve coğrafi bölgesindeki farklılıklar nedenleriyle fırsat eşitliğini ortadan kaldırarak adil rekabet ortamını bozan; ikili eğitim, İYEP-DYK görevleri, yayınlanmış makale, marka tescili, yarışmalarda derece vb. ek puan uygulamaların eşitsizlik doğurduğu gerekçesiyle kaldırılması,

 

4) Lisansüstü eğitim gören öğretmenlerimizin harcadığı emeğin karşılığını hakkaniyetli bir şekilde verebilme gerekçesiyle; tezli yüksek lisansa verilen puanın tezsiz yüksek lisansa verilen puanın iki katı olacak şekilde artırılması,

 

5) 657 sayılı DMK’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle teşekkür ve takdir belgelerine puan verilmemesi uygulamasına son verilmesi,

 

6) Kamu çalışanlarının yer değiştirme hakkının engellenmemesi gerekçesiyle; Eğitim Kurumu yöneticilerine iller arası yer değiştirme hakkı verilmesi,

 

7) 657 Sayılı DMK’nın liyakat ilkesi gereği; yazılı sınavda başarılı olarak görevlendirilmiş eğitim kurumu yöneticilerine kadro ihdas edilmesi,

 

8) Hiçbir insani ve etik değer ile bağdaşmayan, “mülakatın” kaldırılması,

 

05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Milli eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde yapılacak mevzuat güncelleme çalışmalarınızda, Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulumuza ait görüş ve önerilerimizin dikkate alınması talep ediyoruz."


son güncelleme tarihi:6.02.2024 14:16


Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.