Son Dakika

ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İLÇE MÜDÜRLERİNE MAKAM TAZMİNATI VERİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDUCHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER, TBM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerine Makam tazminatı ödenmesi talebinde bulundu. Teklif plan ve bütçe komisyonunda görüşülüp Genel Kurulda oylanacak. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü ve ilçe müdürleri, amiri konumunda olan uzman öğretmenlerden, okul müdür ve müdür yardımcılarından, baş öğretmenlerden daha düşük aylık gelir elde etmektedir. Kanun yasalaşırsa kamuda bozulan ücret dengesi bir nebze olsun düzelmiş olacak.

 DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı

Makam Tazminatı Cetvelinin 5 inci sırasının (f) bendine "İl Müdürleri" ibaresinden sonra

gelmek üzere "ve İl Müdür Yardımcıları" ibaresi, 7 nci sırasına "Bölge Müdürleri" ibaresinden

sonra gelmek üzere "ve Bölge Müdür Yardımcıları" ibaresi. 9 uncu sırasına "Bakanlık İl

Müdürleri" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve İl Müdür Yardımcıları" ibareleri ve 10 uncu

sırasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) İlçe müdürleri ve şube müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve bu

cetvelde yer almayan diğer müdür ve başkanlar 1.000"

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


GENEL GEREKÇE

Kamu kurum ve kuruluşlarının etkin bir şekilde işlemesi için önemli bir rol oynayan

şube müdürleri, organizasyonların temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Mevzuata

hâkimiyetleri, deneyimleri ve bilgi birikimleri sayesinde, vatandaşların karşılaştığı sorunların

çözümü konusunda önemli birer rol üstlenmektedirler.

Şube müdürü unvanına atanabilme şartları, belirli bir hizmet süresi ve başarıyla

tamamlanması gereken yazılı ve sözlü sınavlarla belirlenmiştir. Bu süreç, nitelikli bir şube

müdürü olabilmek için oldukça titiz ve zorlu bir eğitim ve deneyim gerektirir. Ancak, son

zamanlarda yapılan düzenlemeler sonucu, şube müdürleri ve diğer müdürler, makam tazminatı

ve görev tazminatından mahrum bırakılmıştır. Bu durum, kamu kurumlarında çalışan bu kritik

pozisyonlardaki profesyonellerin motivasyonunu düşürmekte, adaletsizliğe neden olmakta ve

çalışma barışım tehdit etmektedir.

Bu bağlamda, şube müdürleri ve diğer müdürlerin makam tazminatı hakkının iade

edilmesi ve mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Makam tazminatı, bu

profesyonellerin kamu hizmetlerini daha iyi bir şekilde sunmalarını teşvik ederken, çalışma

barışının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Dünya genelinde kabul edilen evrensel hukuka.

Anayasa'mızın öngördüğü hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde bu talebin

değerlendirilmesi, kamu kurumlarının daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesine

katkıda bulunacaktır.

Son güncelleme tarihi:27.10.2023 15:22

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.