Son Dakika

SAĞLIK LİYAKAT-SEN 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ YAYINLADI

 Son güncellenme tarihi:4.09.2023 13:19

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Hükümet arasında Ağustos 2023’te 7. Dönem (2024-2025) Toplu Sözleşme dönemi ile ilgili memurlar ve emeklileri için taleplerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

1-En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üstüne çıkarılıp, 2024 yılı; (birinci dönem için %20 + enflasyon oranının tamamı ve ikinci dönem içinde %20 + %15 refah payı ve enflasyon oranının tamamı), 2025 yılı ( birinci dönem için %15 + enflasyon oranının tamamı ikinci dönem için de %20 + %15 refah payı ve enflasyon oranının tamamını) toplam da 2024-2025 yılı için %105 + enflasyon oranının tamamını, verilmesini talep ediyoruz.

2- Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri, en düşük devlet memuru aylığı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılarak, emekli aylığına yansıyacak şekilde tek kalem maaş olarak ödenmelidir. Uzman hekim maaşı yoksulluk sınırının üç katı olacak şekilde düzenlenmeli; tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşları da eğitim düzeyi, hizmet yılı, mesleki sorumluluklar ve riskler gözetilerek yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.

3- Tüm çalışanların vergi oranı % 15 olarak sabitlenmesini talep ediyoruz.

4-Sendikalara üyelik ve çekilme işlemleri, işçilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılmasını talep ediyoruz.

5-Sendikal örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran %2 hizmet kolu barajı kaldırılmalı, farklı sendika üyeleri arasındaki bu ayrım son bulmalıdır.

6-Grevli gerçek bir toplu sözleşme yasası için gerekli çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

7- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı her yıl yapılmasını talep ediyoruz.

8- Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır. Bunun için; Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavında barajı geçip, başarılı olan herkese kadrosu verilmesini talep ediyoruz.

9- Servis hizmeti bulunmayan kurumlarda çalışanlara ulaşım kartı verilmeli veya ulaşım desteği sağlanmasını talep ediyoruz.

10- Kamu kurumlarında kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele aylık 5.000 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalıdır. Kreş ödeneği ödemesi her yıl enflasyon oranı kadar artırılmasını talep ediyoruz.

11- Yıllık izinler işgünü olarak verilmesini talep ediyoruz.

12- 1. Dereceye düşen tüm kamu çalışanlarına 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3600 ek göstergeye kavuşmasını talep ediyoruz.

13-Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek örgütleri ve sendikaların da temsil edildiği Şiddetle Mücadele Kurulu kurulmasını talep ediyoruz.

14- Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, kendi kadro unvanlarına uygun pozisyonlarda çalıştırılmasın talep ediyoruz.

15- Sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli; tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine göre, merkezi bir şekilde atanmalıdır.

16- Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı hakkı) yıl başına 90 gün olarak, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe de dönük olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz..

17- Kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde etkin yasal düzenlemelerin yanı sıra işyerlerinde de gerekli teknik önlemler alınmalı, ilgili birimler kurulmasını talep ediyoruz.

18-Aile sağlığı birimlerinde güvenlik görevlisi bulundurulmalıdır. Bu güvenlik görevlilerinin mali ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

19-Şiddet kadar, kurumlarda yaşanan mobing de önemi kavranmalı, buna ilişkin yasal mevzuat düzenlenmesini talep ediyoruz.

20-Tüm kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına kendi bayram ve mesleki kutlama günlerinde (14 Mart Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Ebeler Günü, Sağlıkçılar Günü vb.) bir maaş tutarında tediye verilmelidir. Ayrıca, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki kez bir maaş tutarında ikramiye verilmesini talep ediyoruz.

21- Yönetici pozisyonunda görev yapan çalışanlar, değil sendika da temsilci olması, sendika üyesi bile olmamasını talep ediyoruz.

22- Aile yardımı günümüz koşullarına göre güncelleyip en az 5.000 TL olması gerekir. Her çocuk yardımı içinde en az 2.400 TL olarak verilmesi ve bununda her yıl enflasyon oranı kadar artırılmasını talep ediyoruz. (Referans olarak bir çocuğun bir aylık yapılan masrafları göz önüne bulundurulmuştur.)

23- Banka promosyonu Toplu Sözleşmeye eklenerek iki yılda bir yapılması ve bu süre içerisinde oluşan farkların güncel revize edilerek 6 aylık dönemlerde hesaplara aktarılmasını talep ediyoruz.

24- Seyyanen yapılan 8.077 TL zammın memur taban aylığa yansıtılmasını ve emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.

25- Doğu ve Güneydoğuda görev yapan GİH ve YHS personeli sınıfına da Bölge ek özel hizmet tazminatı talep ediyoruz.

26- Yönetim bilişim sistemleri lisans bölümünün teknik hizmetler sınıfında üst öğrenim sayılıp özlük haklarının düzenlenmesini talep ediyoruz.

27- Mevcut yönetmelikte 14 Ocak 2024’e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasındadır bu tutarın günümüz koşulları dikkatte alınarak 80 TL ile 100 TL arasında güncellenmesi ayrıca bu yardımdan faydalanamayan memurlara ise nakdi ücret ödemesinin yapılmasını talep ediyoruz.

28- Yönetim hizmetleri grubunda yer alan Şef unvanında görev yapan personelin ek göstergesinin 3600, özel hizmet tazminatın ise 135 puana çıkarılmasını talep ediyoruz.

29- Sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında nöbet ücretin 2 katına çıkarılmasını talep ediyoruz.

30- Döner sermaye taban ve teşvik ödemelerin de tavan uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz.

31- Giyim yardımı günümüz koşullarına göre revize edilip, tüm çalışanlara en düşük 3.500 TL ödenmesini talep ediyoruz.

31- Kira yardımının en düşüğü 7.500 TL olmasını ve her yıllık enflansyon oranı kadar artırılmasını talep ediyoruz.

33- 4/C’li iken 4/B’ye geçen ardından da kadroya geçirilen personelin eğitim durumları itibarı ile hak ettikleri unvanlara geçmelerine olanak sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.

34- Şefler, mühendisler, avukatlar gibi unvanlardaki personelin özlük hakları hakkaniyete uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

35- Yardımcı Hizmetli Personelin Genel idari personeli olarak istihdam edilmesi

36- Hekim Evi olarak faaliyet gösteren sosyal tesislerin Sağlık Evi olarak güncellenmesi ve hızlı bir şekilde tüm illerde yaygınlaştırılmasının önü açılmalıdır.

37- Sağlık Bakanlığında 3 ayda bir yapılan (KİK ) Kurum İdari Kurul Toplantılarına tüm sendikaların belirleyeceği 1 gözlemcinin katılması ve alınacak kararda gözlemcilerin taleplerinin dikkate alınması ve ortak kararda imza hakkının bulunmasını talep ediyoruz.

Sağlık Liyakat-Sen Yönetimi

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.