Son Dakika

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANINA 41 MADDELİK "TO DO LIST" ÖNERİSİ


Sendikal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin 4688 sayılı kanunda belirtilen görevleri arasında kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarındaki sorunların tespiti ve çözüm önerileriyle birlikte ilgili makamlara iletmesidir.

Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası olarak; başta deprem bölgesindeki eğitimciler ve engelli eğitimcilerin sorunları olmak üzere Genel Hizmet ve Eğitim - Bilim Hizmet kollarına dâhil kamu çalışanlarına ilişkin sahadan gelen talepler maddeler halinde sendikamızca belirlenmiştir.

Aşağıda belirtilen taleplerin çözüme kavuşturulması amacıyla hazırladığımız raporumuzu takdirlerinize sunarız.

 

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

 

1-Afet bölgesi ilan edilen 11 ilimizdeki eğitim ve bilim çalışanlarına şartsız tayin hakkı verilmesi,

2-Kamu sendikalarına üyelik ve ayrılma işlemleri işçi sendikalarında olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılması,

3-MEB Şube Müdürlerinin zorunlu yer değişikliği süreci mevzuat gereği bir an evvel başlatılmalıdır.

4-  3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yürürlüğe giren yasal düzenleme başta kamu şefleri olmak üzere, belli başlı meslek grupları haricinde kimseyi memnun etmediğinden daha kapsayıcı ve adil bir formülle çözüme kavuşturulmalıdır ( özel hizmet aylığı yüzde miktarları yeniden düzenlenmeli ve ek göstergeler arası puanlar 20 puan gibi makul seviyede belirlenmelidir 3000 ile 3600 arasındaki farklılık 60 puandan 20 puana indirgenmelidir. Böylelikle ek göstergeler arası ücret dengesi sağlanmış olacağından unvan ve pozisyonlara göre yapılacak ek gösterge artışları da anlamlı ve dengeli olacaktır.)

5-Kamuda aynı işi yapan, fakat farklı özlük haklarına sahip (sözleşmeli-kadrolu, 4/B’li- yardımcı hizmetler-işçi-TYP) birden fazla istihdam tiplerinin sadeleştirilebilmesi, aynı çalışma grubu içerisinde yer alan fakat farklı kurumlarda aynı görevi yapan kamu çalışanlarının ücretleri arasındaki eşitsizliğin 666 SKHK’ye uygun şekilde yeniden düzenlenmesi,

6-Yüzdelik Zamlar, hiyerarşik düzen dikkate alınmadan bazı meslek gruplarına yönelik yapılan iyileştirmeler kamuda çalışanlar arası ücret makasını açtığından kamu çalışanlarının ücretlerinin yüzdelik zamlar yerine; unvanlar arası taban ücret skalası yeniden düzenlendikten sonra yıllık ya da dönemsel seyyanen zam şeklinde yapılması,

7- Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personellerin öğrenim durumlarına uygun kadrolara sınavsız geçiş hakkı sağlanarak, YHS’nın Genel İdare Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi,

8- Kamuya personel alımında ve GYS kapsamında yapılan mülakatların tamamen ortadan kaldırılması,

9- Kamu çalışanlarına kamu işçilerinde olduğu gibi günlük yol, yemek yardımı ve ayrıca kira yardımı yapılması,

10- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan kamu çalışanlarına (ağır kış şartları vb.) ek tazminat ödenmesi

11-Bazı memurlara ödenen giyecek yardım miktarının kapsamının genişletilmesi ve günümüz şartlarına uygun miktarlara çıkarılması, (Sadece kadrolu memurlara ödendiğinden. Yüzbinlerce sözleşmeli personel bu yardımdan yararlanamıyor. 2023 yılı için ayakkabı yardımı 136,53 TL’dir. Takım elbise yardımı ise: 483,84TL’dir.)

12- İdare mahkemelerine intikal eden davalarda, yargılama sonucunda idarenin haksız bulunduğu kararlarda rücu eden masrafların/kamu zararlarının sorumlu yöneticilerden tahsil edilmesi

13-657 SDMK’nun 76. Ve 2547 Sk’nun b-4 maddelerinin uygulanmasında keyfiyetin önüne geçmek amacıyla söz konusu kanun maddelerinin somutlaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

14- Aynı müfredatı aynı sınıfta, eşit ders yükü alarak uygulayan öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, ücretli şeklinde sınıflandırılması ayrıca birini diğerinden üstün tutacak olan tek kriterin ücretleri arasındaki fark olarak değerlendirildiği Öğretmenlik Meslek Kanunundaki sınav şartının kaldırılması

15- MEB Öğretmen Atanma Yer Değişikliği Yönetmeliğinin 15. Maddesinde yapılacak bir düzenleme ile açıktan atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atanacakların önünün açılarak bu durumda olan öğretmenlerimizin eğitim camiasına kazandırılması,

16- Eğitim organizasyonun içerisinde yer alan ancak Uzman/Başöğretmenlik haklarından yararlanamayan MEB Taşra teşkilatındaki Şube Müdürlerinin de bu haklardan yararlanabilmesi için söz konusu kanunda değişikliğe gidilmesi,

17-Banka promosyon ihalelerinin Adalet Bakanlığı örneğindeki gibi Bakanlık tarafından yapılması,

18-Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerimize ödenen Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına memurun eylül ayı net maaşı kadar ödenmesi için mevzuatta değişikliğe gidilmesi,

19- Üniversite İdari personellerinin atanma ve yer değiştirme sorunlarının çözülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

20-Öğretmenlerin maaş karşılığı ekders sayılarının tüm branşlarda 15 saate eşitlenmesi,

21-MEB Şube Müdürlerine haftalık 40 saat, MEB Şeflerine ise 25 saat yönetim görevi karşılığı ekders ücretinden yararlandırılmalarının sağlanması;

22- MEB Şube Müdürlerinin ve Şeflerin özel hizmet tazminat oranının arttırılması ve şube müdürlerine makam ve görev tazminatı verilmesi,

23-Maaş, ihale vb. muhasebe iş ve işlemleriyle görevli kamu çalışanlarına mutemetlik mali sorumluluk tazminatı ödenmesi,

24-Farklı alanda öğrenimini tamamlayan öğretmenlere alan değişikliği hakkının verilmesi,

25-Öğretmenevlerinde, öğretmenlere sunulan indirim imkanlarından MEB Şube Müdürlerinin ve müfettişlerin de yararlandırılması,

26-Antidemoratik bir uygulama olan, memurların sendikal özgürlüğünü engelleyen %2 barajının kaldırılması.

27-Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tüm memurlara da ödenmesi,

28-Ücretsiz yemek hizmetinden tüm öğrencilerimizin faydalandırılması, yemek hizmeti sunulamayan öğrencilerimize yemek bedelinin burs olarak ödenmesi,

29-Okul, kurum binalarının depremsellik testlerinin yapılarak güvensiz yapılarda kamu hizmetine izin verilmemesi,

30-Piktes kapsamında çalışan öğretmenlere kadro verilmesi,

31-Öğretmenlerin mazeret atamalarında il emri yerine “ilçe emrine” atamaların yapılması,

32-Sınavsız olarak DMK’nın 76. Maddesine dayandırılarak yapılan hukuksuz şube müdürü atamalarının iptal edilmesi,

33- Öğretmen Kariyer Basamakları sisteminde yazılı sınav ve yıl şartının kaldırılması,

34- Üniversite sınav barajının tekrar hayata geçirilmesi,

35-YÖK’ün Pedagojik Formasyon kararından vaz geçmesi,

36-Özel sektör öğretmenlerine taban ücret uygulamasının yeniden getirilmesi,

37-İlköğretim ve Ortaöğretim okullarımızın müfredatına Doğal Afet ve Acil Durum Yönetimi derslerinin konması,

38- Eğitim Müfettişlerine de Öğretmen Kariyer Basamakları sistemindeki Uzman Öğretmen ve Başöğretmen ünvanı verilmesi,

39-Kamu Mühendislerinin özel hizmet tazminatı oranının yükseltilerek mali haklarında iyileştirme yapılması,

40-MEB Arama Kurtarma Birimlerinin yasal mevzuata kavuşturulması,

41- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine kadrolu Sivil Savunma Uzmanlarının atanması,

 

Liyakat-Sen Genel Merkezi

 

Son güncelleme tarihi: 2.06.2023 10:05

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.