Son Dakika

LİYAKAT-SEN, 76. MADDE İLE YAPILAN TÜM SINAVSIZ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARININ İPTALİ İÇİN DAVA SÜRECİNİ BAŞLATTI

son güncelleme: 11.04.2023 10:34


Liyakat-Sen Genel Başkanı Emir KAZAK, 2022 yılında 76. Madde ile yapılan sınavsız şube müdürü atamalarını Ankara 15. İdare mahkemesi'nin verdiği karar ile iptal ettirmişti. Emir KAZAK şimdi ise 2021 ve 2023 yıllarında yapılan hukuksuz atamaların iptali için yargı sürecini başlattı.

 

Liyakat-Sen Genel Başkanı Emir KAZAK, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı yazılı başvuru ile 2021 ve 2023 yıllarında DMK'nın 76. Maddesi gerekçe gösterilerek, Görevde Yükselme Sınavı kapsamında olmasına rağmen hukuksuzca yapılan sınavsız şube müdürü atamalarının  iptalini talep etti. Bilgi edinme kanunu gereği söz konusu yıllarda yapılan hukuksuz şube müdürü atamalarının listesini istedi.


İşte o resmi yazı:       Millî Eğitim Bakanlığı;   merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamasını esas alarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları  belirleyerek;  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ çıkartmıştır. 

 

Söz konusu yönetmeliğin Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar başlıklı 6.maddesinde, görevde yükselme yoluyla atanacaklardan olan şube müdürlüğü kadrosuna da atanabilmek için gerekli olan şartlar belirtilmiştir (sınav, öğrenim durumu, hizmet süresi vb.)   


Hal böyle iken 657 DMK’nın 76. Maddesine istinaden son üç yılda oldukça fazla şube müdürünün yönetmeliğe aykırı bir şekilde atamasının yapıldığına tanık olmaktayız.  

      

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 2021,2022 ve 2023 yıllarında 657 DMK’nın 76. Maddesi kapsamında yüzlerce atamasının yapıldığını haricen öğrenmiş bulunmaktayım.  

     

Tercih edilenlerin  tercih edilmeyenlere göre hangi üstün özelliklere haiz olduğu, tercih edilenlerin üstün özelliklerinin  hangi öbjektif kritere bağlandığı bilinemeyen söz konusu şube müdürü atamaları Görevde Yükselme sınavı açılmasını bekleyen binlerce kişiyi mağdur etmektedir.  

      

Nitekim Ankara 15. İdare mahkemesi; Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğundan, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76.maddesine istinaden takdirden yapılan şube müdürü atamalarının iptaline karar vermiştir. Ancak; İptal kararına rağmen kararın tamamen uygulanmadığı ve  karara rağmen 2023 yılında da 80 kişi civarında  657 SDMK’nun 76 maddesine istinaden takdiren şube müdürü atamalarının yapıldığı bilgimiz dahilindedir.    

     

Yukarıda sebeplerini belirttiğim nedenlerde dolayı 2021 ve 2023 yıllarında 657 DMK’nın 76. Maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptalini, yine bu kapsamda son üç yılda  yurdumuzun muhtelif yerlerine ataması yapılan şube müdürlerinin isim ve atandıkları birimlerinin listesinin 4982 sayılı kanun kapsamında tarafımıza verilmesini saygılarımla arz ederim.  

 

 

                                                                                                           

      Emir KAZAK 

Liyakat-Sen Genel Başkanı                

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.