Son Dakika

EYT YOĞUNLUĞU NEDENİYLE SGK MEMURLARINA FAZLA ÇALIŞMA PARASI ÖDENECEK


10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti en fazla ayda 50 saati geçmemek kaydıyla brüt 27 TL olarak ödenecek. Diğer kurumlarda fazla çalışan emurlara toplamı on günü geçmemek kaydıyla fazla çalıştıkları her 8 saate bir gün yıllık izin uygulaması devam edecek. Bu durum kurumlar arası eşitliği bozmaktadır. Fazla çalıştırılan bir memur varsa bunun karşılığını maadi olarak alabilmelidir. SGK'nın bu uygulamasının diğer kurumlara da emsal teşkil etmesi gerekir.

Detaylar şu şekilde;

SGK personeline fazla çalışma ödeme usul ve esasları

MADDE 3- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Kanuna tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.

(2)  Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7)  Bu Karar hükümleri, 1/1/2023-30/6/2023 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.