Son Dakika

AİLE BAKANLIĞI 145 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145
pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.
I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden
mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü
bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda
görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz
edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile
eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden
herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar
sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Başvuru şekli, pozisyon dağılımı ve sayısı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen
belgeler, sonuçların duyurulması, sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet
adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm) ve Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.
İlan olunur.
15052/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.