Son Dakika

SGK, 55 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALACAK


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI
Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli
bilişim uzmanı alınacaktır.
A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları
taşımak.
2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik
veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar
alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da
Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili
ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce
dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak
kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış
olmak.
4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi
özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz
uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle
geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere
ilişkin çalışmalarını belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son
başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin
okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların
başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça
belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili
eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri
gerekmektedir.
B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
B-1 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım
Uzmanı (Yazılım Mimarı) 1 Kişi)
1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş
tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve
EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek.
3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak
proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular,
React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi
araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/
Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle
Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu
alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında
değerlendirilecektir.
B-2 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım
Uzmanı (Kaynak Kod Analisti) 1 Kişi)
1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak,
4. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
5. .Net mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi Olmak.
6. Angular JS/React JS/Vue JS projelerinde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
7. Spring Framework uygulamalarına hâkim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring
Data, Spring Cloud),
8. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Yük ve Performans Testi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Unit Test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen CI/CD konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,

14. Tercihen Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak.
15. Tercihen Microfocus Fortify Application Security aracı kullanımı ve çıkan
bulguların analizi/çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
16. Tercihen Microfocus LoadRunner veya JMeter test araçları hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
17. Tercihen JUnit hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-3 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım
Uzmanı-2 Kişi)
1. Yazılımcı olarak Java ve/veya Cobol programlama dilinde en az 5 yıllık yazılım
geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve
EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 5 (beş) yıl proje geliştirmiş olmak
veya Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip, CICS/WEB, mainframe
online/batch programlama deneyimi ve en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak
proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular,
Erat vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak.
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi
araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/
Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle
Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
16. Tercihen Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
CICS/WEB, mainframe online/batch programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.
Not:
a) Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında
değerlendirilecektir.

b) Bu pozisyon için “COBOL” programlama dilinde müracaat eden olmadığı takdirde,
yalnızca “JAVA” programlama dilini bilen kişilerden ilanda belirtilen şartları taşıyanlar
yazılı/sözlü sınavına davet edilecektir.
B-4 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Bilgi
Güvenliği Uzmanı 2 Kişi)
1. Başvuru tarihi itibariyle bir bilgi işlem merkezinde ağ, sistem ve bilgi güvenliği
alanlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.)
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
4. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük
Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ
Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme
Sistemi) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
5. 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information
Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller)
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
6. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb.
sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
7. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
8. e -Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
9. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
10. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
11. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri ve Bilişim
Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
12. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi
sertifikasına sahip olmak,
13. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
14. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak.
15. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda tecrübe sahibi
olmak.
16. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
17. Tercihen, veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
18. Tercihen, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
19. Tercihen, IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun
giderme tecrübesine sahip olmak.
20. Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified
Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
21. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified
Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE) eğitimlerinden birini almış
olmak, tercihen sertifikalarından birine sahip olmak.

22. Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance
Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
eğitimi almış olmak ve belgelemek.
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle ve 22’inci maddedeki ilgili alanlara
alınan eğitim belgeleri, sertifika v.b. belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar
ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-5 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Sistem
Yönetim Uzmanı (DevOps) 2 Kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Red Hat,
Centos, Ubuntu Linux işletim sistemlerinden en az birinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış
olmak ve belgelemek.
2. DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi
olduğunu belgelemek.
3. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.
4. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin
geliştirebilme tecrübesine sahip olmak.
5. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak.
6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi
sahibi olmak.
7. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak.
9. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi
sahibi olmak.
11. NGINX, IBM WAS, Tomcat vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
12. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
13. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi sahibi olmak.
14. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az
birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15. Tercihen Prometheus, Grafana, Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-6 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Veri Tabanı
Uzmanı 1 Kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle
veritabanı veya IBM DB2 veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi
olmak ve belgelemek

2. SQL ve PL/SQL programlama konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak
3. SQL ve PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak,
4. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,
5. Tercihen DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak
6. Tercihen PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak
7. Tercihen IBM GPFS, Oracle RAC bilgisine sahip olmak
8. Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,
9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak
11. Veritabanı tasarımı için normalizasyon (1NF, 2NF, 3NF...) konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak.
12. Yüksek erişilebilirlik (HA) sağlama ve felaketten kurtarma (DR) konularında bilgi
sahibi olmak.
13. Karmaşık sorguların optimizasyonu ve basitleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
14. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi,
problem tespiti ve giderilmesi, uygulama programcılarına destek verilmesi konularında bilgi
sahibi olmak.
15. Tekrarlanan veya anlık oluşan sistem olaylarına gerekli müdahalelerde bulunarak
sorumlu olduğu alanda kesintisiz, güvenli ve verimli teknik hizmet sağlama konularında tecrübeli
olmak.
16. Veritabanı güvenlik yönetimini sağlamak, kullanıcı tanımlamaları, aktivasyon/de-
aktivasyon, konfigürasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yerine getirme konusunda tecrübe
sahibi olmak.
17. SQL diline hâkim olmak. DML, DDL, Stored Procedure, Trigger yazma
konularında tecrübesi bulunmak.
18. Veritabanı yama uygulaması, tasarım ve uyarlama, kapasite analizi, planlama,
yedekleme, yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı
hizmetlerini sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda destek verme konularında
tecrübe sahibi olmak.
19. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin
etme ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübe sahibi olmak.
20. Veri tabanları sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin
raporlama yapma konularında tecrübe sahibi olmak.
21. Shell script yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
22. Veritabanı araçları (utility, tool) hakkında (tercihen DB2) tecrübe sahibi olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer
alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-7 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Network
Uzmanı 1 Kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum
ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde bilişim
ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. En az 2 (iki) üreticinin (Brocade, Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper vb.
uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
4. Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
5. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
6. MPLS, BGP, OSPF, DNS, DHCP, NAT, NAC, Layer-3/Layer-2VPN, TACACS,
Noktadan noktaya devre WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
7. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
kurulum veya işletim yapmış olmak.
8. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak.
9. Ağ izleme (Network Monitoring) ve bant genişliği yönetimi araçlarının kurulumu,
yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
10. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
11. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak.
12. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda
tecrübe sahibi olmak,
13. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
14. Tercihen yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin
kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen
Checkpoint)
15. Tercihen, SDWAN konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
16. Tercihen, IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun
giderme tecrübesine sahip olmak.
17. Cisco Certified Network Associate (CCNA) eğitimini almış olmak, tercihen
sertifikasına sahip olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer
alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
C-ÜCRET KRİTERLERİ
Mesleki tecrübe yılı İngilizce dil
puanı grubu
Brüt Ücret
(TL)*
C Grubu Ücret Cetveline Tabi
Sözleşmeli Bilişim Uzmanı
3-5 yıl arası
mesleki tecrübeli
A 33.877,35
B 33.538,58
C 33.199,81
D 32.861,04
E 32.522,27
5 yıl ve üzeri
mesleki tecrübeli
A 36.624,17
B 36.257,53
C 35.891,68
D 35.525,45
E 35.159,21

Not: Yukarıda belirtilen bürüt ücret tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin
ücretlerinde ilgili mevzuatı uyarınca ocak ve temmuz aylarında yapılan genel artış oranı
kadar artırılacaktır.
D- KABUL İŞLEMLERİ:
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek
müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak yazılı/sözlü
sınav için davet edilecektir.
2. Sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, sınav şekli, yeri ve saati
Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve www.sgk.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. (Sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) Sınavda
ağırlıklı olarak mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
3. Sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)
puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel
şartlarında belirtilen niteliklerle ilgili ibraz edilen belgelerin Sınav Komisyonunca
değerlendirilerek belirlenecek kriterlere göre hesaplanacak puan toplamı ile sözlü sınav notunun
ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre
belirlenecek ve ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon
itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına
bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
4. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma
müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde
göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve
başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınavından en yüksek
puan alandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre sınava giren diğer adaylardan yerleştirme
yapılacaktır.
5. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki
tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (C) maddesinde belirtilen ücret kriterleri
tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
6. Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve
başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren
1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar),
başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak (sözlü
sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sırlamaya göre yedek adaylardan
atama yapılabilir.
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi
olacaklardır.
8. Adayların; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet
Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
(Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.
13888/1/1-1


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI
VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI
Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile
yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak aşağıda başvuru şartları belirtilen 34
sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen
sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel
alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
UNVANI
(Pozisyon)
KİŞİ
SAYISI ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER İNGİLİZCE
DÜZEYİ
BRÜT
ÜCRETLER
(Ek ödeme
dahil)
PROGRAMCI
25
1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java
programlama dilini bildiğini belgelemek. A-B C D
A-B C D
Bilgisayar
Mühendisi
İçin
14760,45 TL
14301,95TL
14072,59TL
Diğerleri İçin
14662,54TL
14089,42TL
13802,71TL
5
1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java veya .Net
veya C veya C++ programlama dilini bildiğini belgelemek.
4
1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü ya da
sbunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Java programlama
dilini bildiğini belgelemek.
ÇÖZÜMLEYİCİ 11
1) Yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve biri Java veya .Net
olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.
2) Kamu kurum/kuruluşlarında ya da özel sektörde; yazılımcı olarak JAVA
veya .Net dilinde program geliştirme veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı
veya network yöneticisi veya analist, test veya yazılım mimarisi uzmanı gibi
alanlardan birinde en az 1 (bir) yıllık mesleki iş tecrübesi bulunmak ve
belgelemek.
A-B C D
Bilgisayar
Mühendisi
İçin
15147,39TL
14721,71TL
14492,48TL

3) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (mühendis,
programcı, çözümleyici veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı veya network
yöneticisi veya analist, test veya yazılım uzmanı vb.) olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye
tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine
tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
esas alınır.
A-B C D
Diğerleri İçin
14908,05TL
14375,95TL
14089,42TL
NOT:
1)Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi sırasında
bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge
(Transkript ve ders açılım belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı
programcılık sertifikası).
2)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri transkriptten, istenilen
programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım
belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini
aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz
etmeleri gerekmektedir.
3)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri M.E.B onaylı kurs sertifikasından,
istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça anlaşılmayanların, kursta
gördükleri programlama dillerine ilişkin M.E.B. onaylı veya M.E.B. üst yazısı
ekinde, devam ettikleri kurslardan alınmış açılım belgesi ibraz etmeleri
gerekmektedir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi
devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak
(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin
06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce
dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak
kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları
almış olmak.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme
dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. 
Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2022 09:14

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.