Son Dakika

MAARİF-SEN ANGARYA NÖBET GÖREVİNİN SON BULMASI İÇİN OMBUDSMAN'A BAŞVURDU

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmü yer almaktadır.


Türk Dil Kurumu ise angaryayı; “Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş” olarak tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, kararlarında; hizmetlerinin karşılığında kendilerine ücret ödenen kişilerin bu yükümlülük kapsamındaki çalışmalarının angarya olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Buna göre angarya, zorla çalıştırmanın bedel ödenmeksizin yaptırılan şeklidir.

Yine ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 4. maddesinde ise; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.” denilmektedir.

Bu bağlamda öğretmenlerin nöbet görevlerini; Anayasamızın ve uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerine göre değerlendirdiğimizde, ortaya zorla çalıştırma ve temel görevin dışında bir işin angarya biçiminde öğretmenlere dayatılması gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Yönergesi kapsamında haftada birden fazla nöbet görevi verilmesine rağmen, toplu sözleşme hükmü gereği; nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

Haftada 3 saati geçmemek üzere ödenen ek ders ücreti yapılan işin, verilen emeğin ve üstlenilen sorumluluğun karşılığı olmadığı gibi eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırı olarak haftada bir nöbet görevini yerine getiren öğretmen ile haftada birden fazla nöbet görevini yerine getiren öğretmene aynı ücret ödenmektedir. Diğer meslek gruplarında tutulan her nöbetin ücretlendirildiği gerçeği de dikkate alınırsa öğretmenlerimizin hak kaybına uğradığı ve öğretmenlerimize angarya bir görevin dayatıldığı açıktır.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURDUK.

Sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa DAĞAŞAN ve Genel Sekreterimiz Akif KETEN, angaryanın son bulması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na yazılı başvuruda bulunarak; öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması talep ettiler. Ayrıca bu konuda mağduriyet yaşayan tüm öğretmenlerimizi de Kamu Denetçiliği Kurumu’na bireysel başvuru da bulunmaya davet ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizi yaşanan mağduriyetin giderilmesi için KDK’ya bireysel başvuruda bulunmaya davet ediyoruz. 

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.