Son Dakika

HALKBANK 1375 PERSONEL ALIMI İÇİN İLANA ÇIKTI


Halkbank'ta istihdam edilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, BT İç Kontrolör Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı yapılacaktır.


Başvuru Tarihleri : 27 Ekim 2022 – 13 Kasım 2022

Sınav Tarihi : 03 Aralık 2022MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI,
İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI
VE UZMAN YARDIMCILIĞI
SINAV İLANI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda işe alım yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü
bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora
mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
Unvan Görev Yeri
İstihdam Edilmesi
Planlanan
Personel Sayısı
Görev Yapacağı Birimler
Müfettiş Yardımcısı İstanbul 28 Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Kontrolör Yardımcısı
Adana, Antalya, Bolu,
Bursa, İstanbul, İzmir,
Konya, Malatya, Tekirdağ,
Trabzon
35 İç Kontrol Daire
Başkanlığı
Uzman Yardımcısı İstanbul 300
İstanbul’da faaliyet
gösteren hizmet
birimleri
1

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
• Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de
belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden
mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve
Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden
mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de
belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden
mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
Veya tüm unvanlar için Tablo-1’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da
yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,
g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve
tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak
(Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik
başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul
edilebilecektir.)
i) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
k) Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
veya BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör
Yardımcılığı veya BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
Uzman Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı
mülakatına daha önce katılmamış olmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit
edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise
Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
2

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
SINAVA BAŞVURU
• Başvurular 27 Ekim 2022 Perşembe – 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul
Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle
yapılacaktır.
• “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde
çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı
bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular ile şahsen veya
posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Adaylardan, başvuru bedeli olarak 330 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://halkbank.istanbul.edu.tr web sitesi
üzerinden kredi/banka kartı ile yatırılacaktır. Başvurusunu tamamlayan ancak sınava
girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Adaylar, Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru
esnasında 2 (iki) unvan seçerek tercih sıralaması yapacaklardır. Ancak her unvan için gerekli şartlar
farklılık arz edebileceğinden, ilgili unvanın kriterlerini taşımayan adaylar tercih yapamayacaklardır.
Değerlendirmelerde tercih sıralaması dikkate alınacaktır.
İç Kontrolör Yardımcılığına başvuran adaylar, çalışmak istedikleri il için bir tercih yapacaklar ve il
tercihlerine göre belirlenen kontenjana göre başarı sıralaması oluşturulacaktır.
• Giriş sınavı yazılı aşaması; 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Adana, Ankara, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir,
Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere 17 farklı merkezde
gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini
yapabilecektir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 28 Kasım
2022 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi ’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr
internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
• Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir
değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğra fları ile
tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Kartı, TCKN
bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek
zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
• Sınav günü Covid-19 pozitif rahatsızlığı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı Kişisel Sağlık
Sistemi’nden alacakları Covid-19 rahatsızlıklarını gösteren karekod’lu laboratuvar sonuç
raporunu sınavın yapılacağı gün, sınava girecekleri bina girişindeki görevlilere verecekler ve
bu adayların aynı binada önceden ayrılmış yedek sınav salonlarında sınava alınmaları
sağlanacaktır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava
giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.
3

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
• Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel,
hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz
iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri
aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve
silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri
kesinlikle yasaktır.
• 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yazılı sınav “Genel Yetenek/Genel Kültür”, “Yabancı Dil (İngilizce)” ve “Alan Bilgisi” bölümlerinden
oluşacak ve toplamda 150 test sorusu yer alacaktır.
Alan Bilgisi Testi :
• Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku,
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ceza
Muhakemesi ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunlarının bankacılıkla ilgili bölümleri
• Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme,
Türkiye Ekonomisi, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi
• Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi, Türk Vergi Sistemi
• Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi,
İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Bilanço Analizi
• Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem-
Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik
Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 03 Aralık 2022 Cumartesi – 10.00
Sınavın Yapılacağı Yer
Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri,
Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 180 (Yüz seksen) Dakika
Soru Sayısı
Genel Yetenek / Genel Kültür - 50 Soru
Yabancı Dil (İngilizce) - 50 Soru
Alan Bilgisi - 50 Soru
Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (Beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü
4

Kurum İçiKurum Ici
BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE
BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI
SINAV İLANI
2022

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda işe alım yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü
bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora
mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
• BT Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve
Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Unvan Görev Yeri
İstihdam Edilmesi
Planlanan Personel
Sayısı
Görev Yapacağı Birimler
Bilgi Teknolojileri
Müfettiş Yardımcısı İstanbul 7 Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri İç
Kontrolör Yardımcısı İstanbul 5 İç Kontrol Daire
Başkanlığı
1

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve
Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Veya tüm unvanlar için Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış
Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,
g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve
tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak
(Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik
başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul
edilebilecektir.)
i) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
k) BT Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
veya BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
BT İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör
Yardımcılığı veya BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit
edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise
Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
SINAVA BAŞVURU
• Başvurular 27 Ekim 2022 Perşembe – 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul
Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle
yapılacaktır.
• “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde
çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı
bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular ile şahsen veya
posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Adaylardan, başvuru bedeli olarak 330 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://halkbank.istanbul.edu.tr web sitesi
üzerinden kredi/banka kartı ile yatırılacaktır. Başvurusunu tamamlayan ancak sınava
girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
2


Kurum İçiKurum Ici
2022
SERVİS GÖREVLİSİ
SINAV İLANI

HALKBANK SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI
Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda işe alım yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü
bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Başvuru için Tablo-1’de belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar
Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili Tablo-1 ’de yer almayan
adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
g) Üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun
olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
okuyor olmak,
Tablo-2’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun
olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak;
Veya Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,
h) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve
tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
Unvan Görev Yeri
İstihdam Edilmesi
Planlanan
Personel Sayısı
Görev Yapacağı Birimler
Servis Görevlisi Tablo-1’de belirtilen iller
(İle bağlı ilçeler dahildir.) 1000 Şubeler
1

HALKBANK SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI
i) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak
(Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik
başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul
edilebilecektir.)
j) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
k) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit
edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise
Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
SINAVA BAŞVURU
• Başvurular 27 Ekim 2022 Perşembe – 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul
Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle
yapılacaktır.
• “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde
çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı
bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular ile şahsen veya
posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Adaylardan, başvuru bedeli olarak 330 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://halkbank.istanbul.edu.tr web sitesi
üzerinden kredi/banka kartı ile yatırılacaktır. Başvurusunu tamamlayan ancak sınava
girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
• Giriş sınavı yazılı aşaması; 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Adana, Ankara, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir,
Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere 17 farklı merkezde
gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini
yapabilecektir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 28 Kasım
2022 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi ’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr
internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
• Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir
değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğra fları ile
tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Kartı, TCKN
bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek
zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
2
Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.