Son Dakika

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSUTürk Akreditasyon Kurumundan:
AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş)
Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır.
Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci
maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon
Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam
edilecektir.
II SINAVA KATILMA KOŞULLARI
A. Genel Şartlar:
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan
genel şartları taşımak,
B. Özel Şartlar:
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı pozisyonu için;
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1)
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2021 veya 2022 yıllarına ait Kamu
Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az
70 ve üzeri puan almış olmak.
İdari Personel Pozisyonu için;
a) En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2)
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan
almış olmak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan Tablo-1 ve Tablo-
2’de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre
sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına
katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en
son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar
itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının
açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre
gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna
aittir.

III BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 - 4 Aralık 2022 tarihleri arasındadır.
IV BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır.
Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler
ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı
veya onaylı örneği,
b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen
öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet
bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı
eşdeğerlik belgesi,
c) Yazılı özgeçmiş.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış
olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilir.
V GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup,
sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 9 Aralık 2022
tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip
edebilecektir.
Sözlü Giriş sınavı 19 Aralık 2022 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Kurumun “Mustafa
Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.
Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI
Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş
pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki
tablolarda gösterilmiştir.

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.