Son Dakika

ADALET BAKANLIĞINDAN KADROLU PSİKOLOG-PEDAGOG-SOSYAL ÇALIŞMACI ALIM İLANIAdalet Bakanlığından:
KADROLU PSİKOLOG-PEDAGOG-SOSYAL ÇALIŞMACI ALIM İLANI
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda,
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen
yerlerde 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre
toplam 406 personel alımı yapılacaktır.
2022-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen
her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek
puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
I) Başvuru Şartları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha
yukarı puan almak,
3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya
Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler
lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla
yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda
belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da
sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Fotoğraflı özgeçmiş,
2. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye
alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik
Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.),
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
III) Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz
Başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü sınava
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Bunlardan sözlü
sınava girmiş olanların sözlü sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5
(beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan
inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.
IV) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr
internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
V) Sözlü Sınavın Konuları
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın
alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda
belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler
www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin
bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
VII) Diğer Hususlar
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun
olmadığı değerlendirilen adayların atamaları yapılmayacaktır).
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde yapılacaktır. Ayrıca adaylara tebligat
yapılmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
EK: Kadroları Gösterir Liste


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.