Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci
maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (on
yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) yapılan
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 28/11/2022 -
02/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır.
KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce
dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır)
olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim
personeli istihdam edilecektir.
1.BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip
olmak,
i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
B.1. Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bilişim sistemleri konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak,
c) Kullanıcı sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde en az birer
yıl proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,
d) Yazılım kapsam yönetimi, yazılım geliştirme metotları, kurumsal mimari modelleme
ve gereksinim analizi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Kurumsal bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi
olmak,
f) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri
(entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve
geliştirme deneyimine sahip olmak,
g) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
h) SPICE veya CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik
düşünce yapısına sahip olmak,
k) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
m) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,
gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
n) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
o) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.