Son Dakika

MEB, SAYIŞTAY RAPORLARINI DİKKATE ALMALIDIR

Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası olarak 2020 yılı ve 2021 yıllarına ait Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen MEB denetim raporlarını incelediğimizde 2020 yılında tespit edilen bulguların 2021 yılı denetim raporunda da kusur olarak belirtildiğini üzüntüyle gördük.

2020 Yılı Sayıştay Denetiminde “Okullara Ait İnternet Erişimine İlişkin Merkezi Veri Tabanı Bulunmamasının İhale Hazırlık Süreçlerini Olumsuz Etkilemesi” hususu bir kusur olarak tespit edilmişken aynı husus Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporunda; “Okulların İnternet Erişimlerine ve Altyapılarına İlişkin Etkin İşleyen Bir Veri Sisteminin Bulunmamasının İhale ve İhale Konusu İş Süreçlerini Olumsuz Etkilemesi” ifadeleriyle yer bulmuştur.

Aynı bulguların her yıl devam etmesi, MEB’in Sayıştay Raporlarında tespit edilen kusurlarla ilgili yeterli bir çalışma yapmadığının bir göstergesidir.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini 10.07.2018 tarihli 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 301’inci ve müteakip maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde
sürdürmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığımız, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştay’a sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

Sayıştay Başkanlığı ise, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

Milli Eğitim Bakanlığımızın Anayasamıza, Kanunlarımıza ve diğer meri mevzuata uygun hareket etmesini temenni ediyoruz.

 

Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Merkezi

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.