Son Dakika

3000 BİN CİVARINDA MEB ŞUBE MÜDÜRÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BU DİLEKÇEYİ GÖNDERİYOR

 


Müdürlüğünüzde Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bu göreve, değişik okullarda yıllarca öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra okul idareciliğini bırakarak görevde yükselme sınavı ile gelmiş bulunmaktayım. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olarak görev yapmaktayım.


Anayasa’nın Ücrette Adalet Sağlanması başlıklı 55. Maddesinde “Ücret emeğin karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” denmektedir.

Yüksek eğitimimi öğretmenlik üzerine almama, yıllarca öğretmenlik yapmama rağmen “Öğretmenlik Meslek Kanunu” tarafından düzenlenen “uzman öğretmenlik” ve başöğretmenlik” unvanlarını alamamaktayım. Bu durum, hiyerarşide üste olmama rağmen kendilerinden daha az ücret aldığım öğretmen ve okul idarecisinden daha da az ücret almama sebep olacaktır. Bu durumda ücrette adalet terazisi daha da bozulacaktır.

Anayasanın yukarıda alıntıladığım maddesi sorumluluk makamlarına ücrette adaletsizliği giderme yetkisi ve görevi vermiştir.
Konuyla ilgili olarak çözüm önerim başta 657 Sayılı kanun olmak üzere Ek Ders Kararları, Devlet Memurları Görevde Yükselme Yönetmeliği, MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği gibi mevzuatta düzenleme yoluna gidilmesidir.
Gündemdeki torba yasada görüşülmesi talebiyle 657 Sayılı Kanunun ilgili maddesine yönelik değişiklik önerim aşağıdadır.

657 Sayılı Kanun 88. Madde
MEVCUT HALİ TEKLİF EDİLEN HALİ GEREKÇE

d) Öğretmenlere okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
ikinci görev olarak yaptırılabilir.
d) Öğretmenlere; İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ, İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI, İL/İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
ikinci görev olarak yaptırılabilir. GÖREVDE YÜKSELME ŞARTLARI YÖNETMELİKLE BELİRLENİR.
Öğretmen unvanlı kişiler Şube Müdürü olduklarında kazanılmış hakları olan uzman öğretmenliği kaybetmektedirler. Bu kişilerin aldıkları yüksek öğrenim eğitim alanında olduğu gibi fiilen yaptıkları iş ve işlemler de doğrudan eğitim hizmetlerinin kapsamı alanındadır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlerinin özlük hakları ile ilgili iyileştirme çalışmasının olup olmadığı konusunda tarafımın bilgilendirilmesi, böyle bir çalışma yoksa hiyerarşideki konumları ve sorumluluklarına uygun bir gelire sahip olmaları için iyileştirme çalışmalarının yapılması konusundaki görüşlerimin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerine iletilmesi hususunu;
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.