Son Dakika

2021 KİK KARARLARI UYGULANMADAN 2022 KAMU İDARİ KURUL TOPLANTISI YAPILDI

 

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

2021 Yılında kamu İdari Kurulu toplantısında yetkili sendika ile MEB yetkilileri arasında mutabık kalındığı resmi yazı ile belirtilen konular çözüme kavuşturulmadan 2022 KİK toplantısı yapıldı. 2021 KİK toplantısında mutabık kalınan ve çalışma başlatılması yönünde Bakan Yardımcısı imzasıyla Genel Müdürlüklere gönderilen kararların arasında MEB Şube Müdürlerinin yer değiştirmelerinde hizmet süresi hesabında esas kabul edilen 30 Haziran tarihinin 20 Eylül olacak şekilde değiştirilmesi de bulunuyordu. Binlerce şube müdürü üyesi olan yetkili sendikanın şube müdürlerinin sorunlarını KİK toplantısında dile getirmemesi MEB Şube Müdürlerince eleştiri konusu oldu.

Yetkili sendikanın internet sitesinden KİK toplantısı konulu duyuru şu şekilde:

"Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2022 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun katılımıyla yapıldı.

Eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarının görüşüldüğü toplantının gündemine taşıdığımız konular şunlar:

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli, en geç iki yıllık periyotlar hâlinde düzenli olarak yapılmalıdır.

-Bütün bakanlık personeline, öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinde yüzde 50 oranında indirim yapılması ve 2023 yılı sonuna kadar mevcut kapasitenin öncelikle konaklama ihtiyacı olan bakanlık personeli için kullandırılması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Bakanlığa bağlı kurumlarda aşçı ve aşçı yardımcısı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelin görev tanımlarının, haftalık çalışma gün ve sürelerinin, pansiyon ve yurtlarda öğrenci olup olmamasına ve yemek hizmeti verilip verilmemesine bağlı çalışma şartları, bir idari düzenlemeyle belirlenerek taşra teşkilatına duyurulmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapacak memur ve hizmetli personel yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görevlendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında, kurs merkezlerince belirlenen derslerin yanı sıra, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine diğer dersler için de kurs açılabilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Kariyer basamaklarında öğretmenlikteki hizmet süresinin esas alındığı bir süreç tasarlanması; 8 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin uzman öğretmen, 12 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin ise başöğretmen unvanını alması yönünde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun revize edilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

-Düşük başvuru sayısı ve atamaya esas puan yetersizliği nedeniyle boş kalan alana tahsisli eğitim müfettiş yardımcılığı kadro sayıları, diğer alanlara orantılı bir şekilde dağıtılmalı, 750 eğitim müfettişliği kadrosunun tamamı için atama yapılmalıdır.

-2022 yılı içerisinde öğretmenlerin alan değişikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve duyuru yayımlanmalı; alan değişikliği işlemleri atama takvimine dâhil edilmelidir.

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeden, adil ve hakkaniyete uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-2023 yılı bütçe kanunu sürecinde bütçe kanunu eki (K) cetvelinin fazla çalışmaya ilişkin bölümüne “öğretmenevleri ve akşam sanat okulları” ibaresinin eklenmesi için girişimde bulunulmalıdır.

-2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları, imkânları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” hükmü gereğince Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı birimleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarının (ç) bentlerindeki hüküm yerine, ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

-Daha önce başarı belgesi bulunmakta iken 2022 yılı içinde iki defa daha başarı belgesi almakla üstün başarı belgesi almaya hak kazanan personele üstün başarı belgesinin yanı sıra ödül verilmesi sağlanmalı, bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge’nin 12. maddesindeki sınırlama kaldırılmalıdır."

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.