Son Dakika

SAYIŞTAY'A GÖRE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 19 HATASI

 


 Sayıştay Başkanlığı Genel Bütçe Kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılına ait denetim raporlarını yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı 19 başlıkta kusurlu bulundu.

İşte o maddeler;

BULGU 1: Bakanlığa Tahsisli Taşınmazların Muhasebeleştirilmesine ve Mali Tablolara Kaydedilmesine İlişkin İşlemlerin Tamamlanmaması

BULGU 2: Bakanlığa Tahsisli Binalar için Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Doğrudan Gider Kaydedilmesi

BULGU 3: Bakanlığın Taşradaki Harcama Birimleri Arasındaki Taşınır Devir İşlemlerinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

BULGU 4: İl ve İlçe Müdürlükleri Nezdindeki Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmemesi

BULGU 5: Şartlı Bağış ve Yardımların Muhasebeleştirilmesinde Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesabının Kullanılmaması

BULGU 6: Dönem Sonu İşlemlerinin Eksik Yapılması

BULGU 7: Bakanlığın Taşra Birimlerinde Avrupa Birliği’nden Sağlanan Kaynaklarla Finanse Edilen Projelerin Yürütülmesinde Mevzuata Uygun Olmayan Uygulamaların Bulunması

BULGU 8: Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri Tarafından Gelir Getirici Faaliyette Bulunulması Sonucu Elde Edilen Gelirlerin Mali Sistemin Dışında ve Denetimsiz Kalması

BULGU 9: Bakanlığın Taşra Teşkilatında ya da Başka Kurumlarda Geçici Olarak Görevlendirilen ve Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller Kapsamında Bulunmayan Yönetici ve Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenmesini Önleyecek Kontrol Sisteminin Olmaması

BULGU 10: Ders Kitabı Alımı Sürecinde İhtiyacın Doğru Belirlenmesine Yönelik Etkin Bir Kontrol Mekanizmasının Bulunmaması

BULGU 11: Okulların İnternet Erişimlerine ve Altyapılarına İlişkin Etkin İşleyen Bir Veri Sisteminin Bulunmamasının İhale ve İhale Konusu İş Süreçlerini Olumsuz Etkilemesi

BULGU 12: Aynı İhale Konusu İçinde Yer Alabilecek Benzer Nitelikteki Mal Alımlarının Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi

BULGU 13: Ortaöğretimde Maker Hareketi Projesinden Beklenen Çıktıların Sürdürülebilir Olmasını Sağlayacak İzleme Sisteminin Kurulmaması

BULGU 14: İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Okullar Adına Satın Alınan Donatım Malzemelerinin Okullara Devrine İlişkin Sürecin Sağlıklı Yürütülmemesi

BULGU 15: Bakanlık Aleyhine Adli Yargıda Sonuçlanan Davalarda Hükmolunan Tutarlar İçin Doğrudan İcraya Gidilmesinin Bakanlık Bütçesine İlave Mali Yük Getirmesi

BULGU 16: İşletme Sermayesi Tutarının Yıllar İtibariyle Azalma Göstermesi

BULGU 17: Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabının Kullanılmaması

BULGU 18: Vadeli Banka Hesabına İlişkin Olarak Elde Edilen Faiz Gelirinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

BULGU 19: Gelir Gider Dengesini Sağlayamayan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarının Bulunması

 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.