Son Dakika

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEORİ VE UYGULAMADA DİSİPLİN REJİMİ" KİTABI YAYIMLANDI

 

Disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere yol göstermek üzere Başkanlığımızca hazırlanan "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEORİ VE UYGULAMADA DİSİPLİN REJİMİ" kitabı yayımlandı.

Bakanlığımız bünyesinde yürütülen disiplin soruşturması ve ön inceleme sürecine yönelik işlem prosedürlerinde uygulama birliğini sağlamak, usul ve esas yönünden sapmaları önlemek; disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere yol göstermek amacı ile Başkanlığımızca hazırlanan "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEORİ VE UYGULAMADA DİSİPLİN REJİMİ" kitabı yayımlandı.

Kitap;

  • Bazı Kavramlar ve Memur Suçları,

  • Disiplin Hukuku Kapsamındaki Memur Suçları ve Cezalar ile Disiplin Soruşturması Süreci,

  • Ceza Hukukuna Göre Memur Suçları ve Ön İnceleme Süreci,

  • Belge Örnekleri,

olmak üzere dört ana bölüm üzerine oluşturuldu.

Konu İçerikleri Tablo, Şema ve Şekillerle Desteklendi

Tüm aktörlerin görev ve yetkileri, ödev ve sorumluluklar, personel istihdam şekilleri, ceza türleri, disiplin soruşturması süreçleri vb. konular daha kolay anlaşılabilmesi ve kavranabilmesi açısından tablo, şema ve şekillerle ifade edildi.

29-06-202229-06-2022

Örnekler Üzerinden Açıklamalar Yapıldı ve Belge Örneklerine Yer Verildi

Kitapta; disiplin hukuku süreci teorik ve uygulama boyutuyla ele alındı, gerek soruşturmacıların gerekse yetkili makam, merci ve kurulların görev yetki ve sorumlulukları ile tereddütte düşülen konular mevzuat, yargı kararları ve örnekler üzerinden açıklandı, inceleme soruşturma ve ön inceleme sürecinde kullanılacak belge örneklerine yer verildi. 

29-06-202229-06-2022

Karekod (QR Kod) Okutma Yöntemiyle Örnek Belgelere Ulaşım Kolaylığı Sağlandı

Kitabın dördüncü bölümünde yer alan belge örneklerinin elektronik ortamda düzenlenebilir (Microsoft Word) formatlarına karekod okutma yöntemiyle ulaşım imkanı sağlandı.

29-06-202229-06-2022

Dağıtımına Başlandı

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere kitap dağıtımına 28 Haziran 2022 Salı günü itibariyle başlandı. Dağıtım işlemleri merkezde Başkanlığımız, taşrada ise İl Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları tarafından koordine edilmektedir.

Tüm aktörlere faydalı olması temennisiyle...

 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.