Son Dakika

MEMURLARA YAPILAN NAKDİ GİYECEK YARDIMI İHTİYACI KARŞILAMIYOR


1991 yılında yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği günümüz şartlarında ihtiyacı karşılamaktan uzak olup pek çok eşitsizliği barındırır hale gelmiştir. Mali Mevzuatın aktüeryal gelişmelere göre sürekli güncellenmesi gerekirken 09.10.1991 tarih ve 21016 Sayı Resmi Gazetede yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin sadece bir maddesinde, 3 yıl önce, Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde yine bir maddesi geçtiğimiz yıl “taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine” ibaresi “taşıyanlara” şeklinde ifade değişikliklerine gidilmiş olup başka herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 12. Maddesinin a bendinde sözleşmeli personele giyecek yardımı yapılamayacağına dair hüküm bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin yayınlandığı 1991 yılında kamuda kadrolu personel istihdamına öncelik verilmekteydi. Oysa günümüzde kamuya personel alımında sözleşmeli personel istihdamına öncelik verilmekte olduğundan sözleşmeli (657 4/B) pozisyonundaki yüz binlerce kamu görevlisi Giyecek Yardımından yararlanamamaktadır.

Giyecek yardımının verilmesinde Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ekindeki 1 Sayılı Cetvelde belirtilen kadro türlerine göre faklı yardımların yapılması eşitsizlik doğurmaktadır. Şöyle ki; büro personeli olarak görev yapan VHKİ ünvanlı çalışana iş önlüğü için nakdi yardım yapılırken aynı ofis içinde, aynı işleri yapan memur ünvanlı çalışanlara herhangi bir yardım yapılmamaktadır.

Memurlara verilen giyecek yardımının parasal değerinin yıllık enflasyon rakamlarına göre arttırılması gerekmektedir. 2022 yılında nakdi olarak yapılan Giyecek Yardımı ücretlerine %7 oranında artış ön görülmüştür. Yıllık Enflasyonun (TÜİK rakamlarına göre) %70’e dayandığı bir dönemde düşük artış oranları nedeniyle memurlara yapılan yardımlar eriyip gitmektedir. Bu şekilde küçük artışların devam etmesi halinde ileride takım elbise için verilmesi öngörülen 262,67TL’ye birkaç çift çorap bile alınamaz hale gelecektir. 2022 Yılı için verilecek giyecek yardımı miktarları aşağıdaki tablodan görüleceği üzere ihtiyacı karşılamamaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 1 sayılı cetveli kadro unvanı bazında değil görev bazında düzenlenmelidir. Örneğin Büro personeli olarak ofis ortamında çalışanlara (Yard. Hizmetli, Memur, VHKİ, Şef, Şube Müdürü vb.) Takım elbise, gömlek, kravat, ayakkabı, kemer, Palto veya Manto alımına yetecek nakdi giyecek yardımı yapılmadır.

 

2022 YILINDA MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK YARDIMI ÜCRETLERİ TABLOSU

 

GİYECEĞİN TÜRÜ

2021 YILI GİYECEK YARDIMI ÜCRETİ

2022 YILI GİYECEK YARDIMI ÜCRETİ

 

(2022 yılı ücreti

%7 arttırımlı)

2022 Nisan Ayı TÜİK Enflasyon Oranında %70 artış yapılsaydı

OLMASI GEREKEN ÜCRET

 

(Günümüz piyasası ve Geçmiş yılların enflasyon farklarının eklenmesiyle)

Takım Elbise

244,28 TL

262,67 TL

415,28 TL

1000 TL

Tulum

46,99 TL

50,53 TL

79,89 TL

160 TL

Ayakkabı

68,93 TL

74,12 TL

117,18 TL

400 TL

Yağmurluk

52,99 TL

56,98 TL

90,09 TL

170 TL

Atkı

9,39 TL

10,10 TL

15,97 TL

100 TL

Eldiven

6,02 TL

6,47 TL

10,23 TL

80 TL

NOT: Geçmiş yıllarda yapılan artış oranının enflasyon oranının altında kalması nedeniyle Kamu Emekçileri kümülatif olarak zarar etmektedir.


Serdar GÜNDÜZ
 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.