Son Dakika

MÜFETTİŞLER MEB'DEN TAYİN HAKKI İSTİYOR

MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği 1 Mart 2022 tarihinde 31765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre 15 Nisan'da yer değiştirme duyurusunun yayınlanması gerekiyordu. Ancak bu işlem yapılmadı. Halbuki tayin isteyecek müfettiş sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu sorun, Bakanlığın bir dilekçe ile bile kolayca çözebileceği bir sorundur ve eğitim müfettişleri bu sorunun çözülmesini bekliyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, 01/03/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğin "Yürürlük" başlıklı 76. Maddesinde; "Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hüküm gereği yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 35, 36 ve 37. maddeleri eğitim müfettişlerinin yer değiştirmelerini düzenleyen maddeler olup; bu maddelerde belirtilen hükümlere göre bulundukları yerlerdeki görev süreleri göz önüne alınarak, bulundukları ilde 1 Eylül tarihi itibariyle zorunlu görev süresini tamamlayanların, bulundukları ilde 2 yıllık görev süresini tamamlayanların ve bulundukları ilde 8 yıllık görev süresini dolduranların yer değiştirme iş ve işlemleri ile ilgili duyuruların Personel Genel Müdürlüğünce yapılacağı belirtilmiştir. Kaldı ki; ülkemizde tüm bakanlıklara atama ve yer değiştirme takvimleri de genel itibariyle bu minvalde olup bütün kamu kurum ve kuruluşları personellerine ilişkin yer değiştirme sürecini yaz döneminde tamamlamaktadır.

Bahsi geçen Yönetmeliğin "yer değiştirmeye esas hizmet süresi başlangıcı" başlıklı, Geçici 3. maddesinde, yer değiştirmeye esas hizmet sürelerinin başlangıcının Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile başlayacağı belirtilmiştir. "Yer değiştirme" başlıklı, Geçici 4. maddesinde ise bir defaya mahsus bulundukları illerde yönetmelik yürürlüğe girmeden maarif müfettişi olup eğitim müfettişi unvanı alanların da hizmet sürelerine bakılmaksızın ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri açıklanmıştır. Bu bağlamda eğitim müfettişleri, mevzuatın kendilerine vermiş olduğu yer değiştirme hakkı ile ilgili duruyu beklerken, Personel Genel Müdürlüğünün 15 Nisan 2022 tarihli; "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılması öngörülen 2022 yılı eğitim müfettişlerinin yer değiştirmelerine ilişkin işlemlere yönelik olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı ile yapılan koordine sonucunda "2022 Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı" alım sürecinin tamamlanmasından sonra yeniden bir değerlendirme yapılması uygun görülmüştür." şeklindeki duyurusuyla hayal kırıklığına uğramışlardır.


Personel Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre eğitim müfettişleri alım sürecinin tamamlanması, yayınlanan takvime göre 2022 yılı Ekim ayını bulmaktadır. Yine eğitim müfettişlerinin yer değiştirme işlemleri de 2022 yılı Kasım ayında yapılması öngörülmekte olduğu da kuvvetti söylentiler arasındadır.


Yer değiştirme talebinde bulunacak eğitim müfettişlerinin de okula giden çocuklarının, çalışan eşlerinin olduğu, eğitim müfettişlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda görevli eşleri için Bakanlık için ek bir eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme hakkı tanımış olsa bile eşleri başka kurumlarda çalışanlar için eş durumu tayin döneminin çoktan bitmiş olacağı açıktır. Her şeyden önemlisi yapılması öngörülen yer değiştirme işlemlerinin sonrasının kış mevsimi olduğu da düşünüldüğünde eğitim müfettişlerinin zor bir sürece gireceği ortadadır.

01/03/2022 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünün de görüşü alınarak hazırlanan Yönetmeliğin, "eğitim müfettişlerinin" yer değiştirmesi ile ilgili maddeleri, Personel Genel Müdürlüğünün açıklamasıyla hükümsüz bırakılmıştır. Yapılan bu işlem yer değiştirme talebinde bulunacak müfettişleri mağdur etmekten öteye geçmeyecektir.

Bu itibarla, birçok eğitim müfettişi Sayın Bakanımız Mahmut Özer'den bu mağduriyetin giderilmesini beklemektedirler.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.